Inschrijven

Let op! Door het hoge aantal kinderen op de wachtlijst is de wachttijd enorm opgelopen.

Wij geven zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar en plaatsen kinderen vanaf 3 jaar op de wachtlijst. Leerlingen die nog geen les gehad hebben, schrijft u in op wachtlijst Zwemdiploma A-start.

De eerste les(sen) zal er door de lesgevenden worden bepaald of het kind inderdaad al toe is aan zwemles. Kinderen die nog niet de aandacht vast kunnen houden of niet sterk genoeg zijn, halen we uit de les en vragen we een half jaar terug te komen. Onze ervaring is dat het dan veel plezieriger is voor kind, ouder en lesgevenden, omdat een kind dan veel sneller alle vaardigheden aanleert mét plezier.

Kinderen die bang zijn voor water kunnen wij niet helpen. Je dient je kind thuis dus al te laten wennen aan water in het gezicht!

A Diploma:

Op dit moment is er een lange wachtlijst. Voor leerlingen die met hun eerste zwemles moeten beginnen is de wachttijd meer dan 12 maanden. We kunnen geen verder specificatie geven over een starttijd helaas.

De minimale lengte om te kunnen starten met lessen is 1 meter. 

Inschrijven? Kies dan voor: “Zwemdiploma A” op het inschrijfformulier.

B Diploma:

Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over de wachttijd voor het B Diploma. Het beste stuur je eerst een e-mail over de huidige stand van zaken voordat je jouw kind inschrijft.

C Diploma:

Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over de wachttijd voor het C Diploma. Het beste stuur je eerst een e-mail over de huidige stand van zaken voordat je jouw kind inschrijft.

Inschrijven

Je schrijft je kind online op de wachtlijst in. Inschrijven kan alleen via deze link.

De inschrijfkosten zijn € 15,00. Deze maak je over op rekeningnummer NL49INGB0003147952 ten name van Zwemvereniging Berlage, Amsterdam.
Vermeld bij de overschrijving de voor- en achternaam van het kind.
Let op: De overschrijvingsdatum van het inschrijfgeld is de inschrijfdatum voor de wachtlijst. Inschrijfkosten worden niet terugbetaald indien je besluit niet bij ons te gaan zwemmen.

Ook vrijwilligers betalen het inschrijfgeld voor hun kind.