Inschrijven

Let op! Door het hoge aantal kinderen op de wachtlijst is de wachttijd enorm opgelopen. De huidige wachttijd is meer dan anderhalf jaar. Wij adviseren dan ook – als het voor u financieel haalbaar is – om ook bij andere zwemscholen in te schrijven.

Wij geven zwemles aan kinderen vanaf 4 jaar en plaatsen kinderen vanaf 3 jaar op de wachtlijst. Leerlingen die nog geen les gehad hebben, schrijft u in op wachtlijst Zwemdiploma A-start.

De eerste les(sen) zal er door de lesgevenden worden bepaald of het kind inderdaad al toe is aan zwemles. Kinderen die nog niet de aandacht vast kunnen houden of niet sterk genoeg zijn, halen we uit de les en vragen we een half jaar terug te komen. Onze ervaring is dat het dan veel plezieriger is voor kind, ouder en lesgevenden, omdat een kind dan veel sneller alle vaardigheden aanleert mét plezier.

Kinderen die bang zijn voor water kunnen wij niet helpen. Je dient je kind thuis dus al te laten wennen aan water in het gezicht!

Kinderen van vrijwilligers zitten op een kortere wachtlijst. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers, dus als het u leuk lijkt om te helpen (in of naast het water) als vrijwilliger, reageer bij de inschrijving dan met ‘ja’ of ‘uitproberen’ bij ‘wil vrijwilliger worden’. Dan nemen wij vanzelf contact met u op!

A Diploma:

Op dit moment is er een lange wachtlijst. Voor leerlingen die met hun eerste zwemles moeten beginnen is de wachttijd richting de 19 maanden. We kunnen geen verder specificatie geven over een starttijd helaas. Het advies is dan ook om bij meerdere zwemscholen in te schrijven. De wachtlijst voor kinderen van vrijwilligers is korter, maar ook enkele maanden.

De minimale lengte om te kunnen starten met lessen is 1 meter. 

Inschrijven? Kies dan voor: “Zwemdiploma A” op het inschrijfformulier.

B Diploma:

Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over de wachttijd voor het B Diploma. Het beste stuur je eerst een e-mail over de huidige stand van zaken voordat je jouw kind inschrijft.

C Diploma:

Op dit moment kunnen wij geen uitspraken doen over de wachttijd voor het C Diploma. Het beste stuur je eerst een e-mail over de huidige stand van zaken voordat je jouw kind inschrijft.

Inschrijven

Je schrijft je kind online op de wachtlijst in. Inschrijven kan alleen via deze link.

De inschrijfkosten zijn € 15,00. Deze maak je over op rekeningnummer NL49INGB0003147952 ten name van Zwemvereniging Berlage, Amsterdam.
Vermeld bij de overschrijving de voor- en achternaam van het kind.
Let op: De overschrijvingsdatum van het inschrijfgeld is de inschrijfdatum voor de wachtlijst. Inschrijfkosten worden niet terugbetaald indien je besluit niet bij ons te gaan zwemmen.

Heeft u een Stadspas? Dan hoeft u geen inschrijfkosten te betalen. U schrijft eerst uw kind in via de link hierboven. Daarna mailt u een foto van de Stadspas naar secretaris@zvberlage.nl. Wij zorgen ervoor dat u geen inschrijfkosten hoeft te betalen.

Ook vrijwilligers betalen het inschrijfgeld voor hun kind.