Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersonen zijn Berthe Volbeda en Mariëlle Bleijenberg. Berthe en Mariëlle zijn per mail te bereiken op: vertrouwenspersoon@zvberlage.nl

Zij schrijven:

Wij vinden het binnen Zwemvereniging Berlage belangrijk dat al onze leden zich veilig voelen waardoor wij discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen niet tolereren. Om deze reden is ons gevraagd de rol van vertrouwenscontactpersoon op ons te nemen. Wij fungeren als aanspreekpunt voor alle leden op onder andere het gebied van ongewenste omgangsvormen en bij gedragingen die in strijd zijn met de gedragscode van Zwemvereniging Berlage.

Ongewenste omgangsvormen zijn omgangsvormen die door jou als ongewenst worden ervaren. Alle leden verschillen van elkaar en als je samen in een vereniging activiteiten onderneemt dan vereist dit respect voor elkaars meningen en grenzen. Ongewenste omgangsvormen overschrijden die grenzen. Ongewenste omgangsvormen kun je op verschillende manieren zien, bijvoorbeeld seksuele intimidatie, misbruik van macht, discriminatie om welke reden dan ook, pesten en treiteren. Maar ook andere gedragingen die door jou als pijnlijk worden ervaren kunnen eronder vallen.

Wanneer je met ongewenste omgangsvormen wordt geconfronteerd, kun je verschillende dingen doen. Je kunt het gedrag met de betrokkenen bespreken of erover praten met iemand die je vertrouwt en die dichtbij je staat (bijvoorbeeld ouders, je trainer, vrienden). Mocht je er zelf niet uitkomen dan kun je naar ons als vertrouwenscontactpersoon gaan.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenste gedrag en hier met iemand over wil praten. In eerste instantie bieden wij een luisterend oor. Daarnaast kunnen we je ondersteunen bij het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen en je adviseren. Eventueel kunnen wij behulpzaam zijn bij de bemiddeling en zijn wij op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen.

Ik wil benadrukken dat wij als vertrouwenscontactpersoon een geheimhoudingsplicht hebben en dus vertrouwelijkheid garanderen. In overleg zullen wij als vertrouwenscontactpersonen wel onderling contact hebben over incidenten die zich voordoen binnen Zwemvereniging Berlage. Als er sprake is van meldingen op het gebied van integriteitsschendingen of strafbare feiten dan zullen wij, in overleg en in samenwerking met het bestuur, genoodzaakt zijn gepaste maatregelen te treffen en de daarvoor bestemde instantie in te schakelen.

Wij hopen hierbij enige duidelijkheid gegeven te hebben over onze rol als vertrouwenscontactpersoon. Mochten jullie nog vragen hebben dan kunnen jullie ons hierover altijd aanspreken.

Hartelijke groet,

Mariëlle Bleijenberg en Berthe Volbeda