Lesgeld

Zwemvereniging Berlage krijgt geen subsidie van de overheid. Wij moeten voor de zwemlessen het zwembad huren van Stadsdeel Noord, een aanzienlijke kostenpost.
Al onze lesgevenden en bestuursleden zijn vrijwilligers. Ook onze bevoegde zwemdocenten zijn vrijwilliger. Elke leszondag zijn de vrijwilligers bereid om je kind zwemles te geven, de lessen te organiseren en de administratie van de vereniging te verrichten. Niemand wordt daarvoor betaald. Daardoor is de vereniging in staat zoveel mogelijk kinderen hun zwemdiploma’s te laten halen tegen een laag tarief.

We vragen aan ouders waarvoor het JSFC (vroeger bekend als JSF) lesgeld betaalt geen eigen bijdrage (zie hieronder voor meer informatie).

Lesgeld

Het zwemjaar is verdeeld in drie blokken van 12 of 13 lessen.
Per blok is het lesgeld € 85,00.  (€ 255 per jaar)

Het lesgeld wordt aan het begin van elk blok geïncasseerd.
Blok 1: eind augustus  Blok 2: eind november  Blok 3: eind maart

Begint je kind in een lopend blok, dan betaal je voor de resterende lessen m.i.v. de eerste les waarvoor je kind is uitgenodigd. Wij incasseren het deelbedrag.

Bij de inschrijving machtig je de zwemvereniging om in 3 termijnen de contributie van uw rekening af te schrijven. Wanneer het niet lukt het lesgeld te incasseren krijg je een verzoek om het bedrag over te maken op:Rekeningnummer NL49INGB0003147952
ten name van Zwemvereniging Berlage te Amsterdam,
onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Indien u ZV Berlage niet machtigt, dan dien je, voor de eerste les van een blok, het lesgeld + € 5,00 administratiekosten over te maken op onze rekening .

Wordt het lesgeld niet voldaan of wordt het bedrag gestorneerd dan volgt een herinnering. Deze is verhoogd met  € 5,00 administratiekosten.
Indien op deze herinnering geen betaling volgt, dan krijgt u een aanmaning. Deze is verhoogd met
€ 10,00 administratiekosten. Als het lesgeld na de tweede aanmaning niet wordt voldaan, zal je kind helaas niet meer bij ons kunnen zwemmen. Dit ontslaat jou niet van de plicht de betaling alsnog te betalen.

Een zwemdiploma wordt niet afgegeven als het lesgeld niet volledig is betaald.

Wanneer je kind niet aanwezig is in verband met ziekte, vakantie of anderszins dient het lesgeld te worden doorbetaald.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam zorgt ervoor dat ook kinderen waarvoor het lesgeld te duur is, kunnen sporten. In Nederland met al haar water is het belangrijk dat elk kind leert zwemmen! Dat vinden wij als zwemvereniging Berlage ook heel belangrijk. Als uw kind in aanmerking komt, dan geeft het Jeugdfonds ons een vergoeding en kan uw kind zijn of haar zwemdiploma bij ons halen. Hoe dit werkt, vindt u hier.
We vragen aan ouders waarvoor het JSFC fonds het lesgeld betaalt geen eigen bijdrage.

Is uw kind in het bezit van een geldig Stadspasnummer? Dan kunt u zelf hier zelf de aanvraag indienen om de zwemles betaald te krijgen vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam.

Reductie van het lesgeld voor onze vrijwilligers

Al onze lesgevenden – gediplomeerde zwemleraren, de zwemleraren in opleiding en de andere vrijwilligers in het bad – worden door ons intern opgeleid. We roepen alle ouders/verzorgers van onze leerlingen op om onze groep vrijwilligers te versterken bij de zwemlessen. Je wordt intern opgeleid en werkt met een ervaren docent.

Of kom helpen met de organisatie naast het bad. Ook als je niet van water houdt, ben je meer dan welkom!

Elke vrijwilliger ontvangt een reductie van 25% op het lesgeld van hun kind(eren). Het lesgeld per kind bedraagt dan nog geen € 5,35 per les.

Geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Meld je dan bij secretaris@zvberlage.nl en doe een keer mee op proef!