Lesgeld

Zwemvereniging Berlage krijgt geen subsidie van de overheid. Wij moeten voor de zwemlessen het zwembad huren van Stadsdeel Noord, een aanzienlijke kostenpost.
Al onze lesgevenden en bestuursleden zijn vrijwilligers. Ook onze bevoegde zwemdocenten zijn vrijwilliger. Elke leszondag zijn de vrijwilligers bereid om uw kind zwemles te geven, de lessen te organiseren en de administratie van de vereniging te verrichten. Niemand wordt daarvoor betaald. Daardoor is de vereniging in staat zoveel mogelijk kinderen hun zwemdiploma’s te laten halen tegen een laag tarief.
Ons lesgeld is zo laag, dat we dit jaar aan ouders waarvoor het JSF lesgeld betaald, geen eigen bijdrage vragen.

Lesgeld

Het zwemjaar is verdeeld drie blokken van 13 lessen.
Het lesgeld is € 240,00.  (€ 80 per blok)

Het lesgeld wordt aan het begin van elk blok geïnd.
Blok 1: eind augustus  Blok 2: eind november  Blok 3: eind maart

Begint uw kind in een lopend blok, dan betaalt u voor de resterende lessen m.i.v. de eerste les waarvoor uw kind is uitgenodigd. Wij incasseren het deelbedrag.

Bij de inschrijving machtigt u de zwemvereniging om in 3 termijnen de contributie van uw rekening af te schrijven. Wanneer het niet lukt het lesgeld te incasseren krijgt u een verzoek om het bedrag over te maken op:

Rekeningnummer NL49INGB0003147952
ten name van Zwemvereniging Berlage te Amsterdam,
onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Indien u ZV Berlage niet machtigt, dan dient u, voor de eerste les van een blok, het lesgeld + € 5,00 administratiekosten over te maken op onze rekening .

Wordt het lesgeld niet voldaan of wordt het bedrag gestorneerd dan volgt een herinnering. Deze is verhoogd met  € 5,00 administratiekosten.
Indien op deze herinnering geen betaling volgt, dan krijgt u een aanmaning. Deze is verhoogd met € 10,00 administratiekosten. Als het lesgeld na de tweede aanmaning niet wordt voldaan, zal uw kind helaas niet meer bij ons kunnen zwemmen. Dit ontslaat u niet van de plicht de betaling alsnog te betalen.

Een zwemdiploma wordt niet afgegeven als het lesgeld niet volledig is betaald.

Wanneer uw kind niet aanwezig is in verband met ziekte, vakantie of anderszins dient het lesgeld te worden doorbetaald.

Reductie lesgeld
Naast gediplomeerde zwemleraren helpen vrijwilligers met lesgeven. Deze vrijwilligers worden door ons intern opgeleid. We roepen alle ouders/verzorgers van onze kinderen op om onze groep vrijwilligers te versterken bij de zwemlessen. U wordt intern opgeleid en werkt met een ervaren docente. Na een proefperiode van minimaal twee maanden ontvangt u een reductie van 50% op het lesgeld van uw kind(eren) vanaf het volgende blok. Het lesgeld per kind bedraagt dan nog geen € 3,– per les.