Lestijden

De lessen beginnen stipt om 9.00 uur. U kunt vanaf 8.50 uur in de kleedkamers terecht. De lessen zijn om 9.55 uur afgelopen. De kinderen gaan dan kort douchen. Zorgt u ervoor dat u op tijd bij de douche staat om uw kind op te vangen?

In de kalender staan de lesdagen en andere belangrijke data. Let goed op de vakantiedagen en de dagen voor het proef- en afzwemmen. Hiervoor gelden afwijkende lestijden die u per mail of uw kind per brief mee krijgt.