Afzwemmen

Proef- en afzwemmen

Een week voor het afzwemmen voor een diploma organiseren wij het proefzwemmen. Wij doen dit om de kans op teleurstellingen bij het afzwemmen zo klein mogelijk te maken.
Lees hier een artikel over het belang van proefzwemmen en afzwemmen.

Proefzwemmen

Tijdens het proefzwemmen wordt nogmaals gekeken of de kinderen alle onderdelen om te kunnen afzwemmen beheersen.  Alleen kinderen die alle onderdelen voor het betreffende diploma beheersen, mogen aan het afzwemmen deelnemen. Deelname aan het proefzwemmen betekent dus niet per definitie dat uw kind kan en mag afzwemmen.

Afzwemmen

Bij het afzwemmen wordt door een commissie beoordeeld of een leerling alle onderdelen voor het betreffende zwemdiploma beheerst. De commissie bestaat uit een gediplomeerde docent van het zwembad en/of de zwemvereniging. Daarnaast zal soms een rapporteur van het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ deel uitmaken van de commissie. De docent van een leerling mag geen deel uit maken van de commissie.
De kinderen die mogen afzwemmen, zijn door de voorselectie bij het proefzwemmen in staat het diploma te halen. Het is bij ons een uitzondering als het een kind, bijvoorbeeld door de spanning, niet lukt. Het afzwemmen is daarom bijna altijd feestelijk voor de kandidaten. De ouders en overige belangstellenden kijken op de tribune mee en na afloop is er een feestelijke diploma-uitreiking in het Grand Café van het Noorderparkbad.

Wat vragen wij aan u bij het proefzwemmen en afzwemmen?

Bij het proefzwemmen en afzwemmen gelden andere aanvangstijden en moeten kinderen voldoen aan kledingeisen. Een kind dat te laat komt of niet aan de kledingeisen voldoet, kan helaas geen diploma krijgen.

•        zorg dat uw kind op tijd aanwezig is.
•        zorg dat uw kind voldoet aan de kledingeisen.

Als een kind mag proefzwemmen of afzwemmen krijgt het na de les een brief mee. U vindt  in deze brief de aanvangstijden en informatie over de kledingeisen. Deze informatie vindt u ook op deze website.

Rapporteur Nationaal Platform Zwembaden/NRZ

Onze diploma’s worden afgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ.  Het afzwemmen moet door ons aangemeld worden bij dit Platform. Bij het afzwemmen zal daarom soms een rapporteur van het platform aanwezig zijn. De rapporteur beoordeelt of de beslissing van ZV Berlage om de kinderen toe te laten tot het afzwemmen juist was en of het examen correct verloopt. De rapporteur beoordeelt dus ook de vereniging en brengt hierover verslag uit aan het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ. Tot nu toe is ZV Berlage steeds goed beoordeeld. De leerlingen hebben de zwemslagen en zwemvaardigheden goed aangeleerd en bijna alle leerlingen slagen voor het diploma. Leerlingen doen bij ons ook niet te lang over het behalen van hun diploma’s. Daar zijn we trots op. Dank aan al onze vrijwilligers.