FAQ Op zwemkamp geweest of een zwemdiploma ergens anders behaald

Op deze pagina lees je hoe wij bij Zwemvereniging Berlage omgaan met leerlingen die een zwemkamp hebben gedaan (zoals bij KidsAktief) en/of een zwemdiploma ergens anders dan bij ons hebben behaald, zoals bij schoolzwemmen of tijdens een zwemkamp. Ook geven we de antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Ten eerste willen we zeggen dat we toejuichen als leerlingen uren in het zwembad maken. Als u het kan betalen en het kan regelen, dan is zoveel mogelijk naar het zwembad gaan zeker aan te raden. Het volgen van een zwemkamp is ook iets dat we aanraden! Kinderen die langere tijd in het water zijn, worden zekerder in het water en zullen vervolgens ook een spurt kunnen maken in hun zwemkunsten.

Ten tweede willen we zeggen dat de eisen en methodes bij elke zwemschool anders is. Daarom kan een leerling met een diploma behaald bij een andere zwemschool niet zomaar doorstromen naar het volgende diplomabad bij ons. Onderaan deze pagina kunt u ons beleid ‘Zwemkamp en behaalde diploma’s bij andere zwemscholen’ lezen.

Q: Mijn kind heeft een A-diploma behaald, mag deze nu door naar de B-baan?

A: Nee, niet direct. Dit komt door het volgende. Er zitten verschillen in vereisten per zwemdiploma. We merken dat de lat bij zwemvereniging Berlage voor de diploma’s vaak hoger ligt dan bij andere diploma’s. We willen zeker weten dat een leerling veilig is in het water voordat we een A-diploma geven. Het niveau in onze B-baan, waar gezwommen wordt voor het B-diploma, ligt dan ook redelijk hoog. We moeten zeker weten dat een leerling het niveau in onze B-baan aan kan.

Q: Mijn kind heeft een A-diploma behaald, wat gebeurt er nu?

A: Als u 2 dagen voor de start van eerstvolgende zwemles bij zwemvereniging Berlage dit mailt naar secretaris@zvberlage.nl, dan mag uw kind deze les starten in de A-baan. De lesgevenden van de A-baan bekijken de zwemkunsten in deze les en maken in inschatting of uw kind de eerstvolgende keer mee kan doen met het proefzwemmen bij de A-baan. Mochten hier twijfels over zijn, dan nemen wij hierover contact met uw op.

Het meedoen met het proefzwemmen voor het A-diploma is verplicht. Dit is namelijk het toetsmoment waarop een gediplomeerde zweminstructeur bekijkt of uw kind voldoet aan de eisen van het A-diploma. Pas dan kan uw kind veilig naar de B-baan toe.

Q: Waarom wordt mijn kind niet tussendoor beoordeeld op de eisen voor het A-diploma?

A: Ten eerste hebben wij slechts een paar diplomeerde zweminstructeurs bij zwemvereniging Berlage. Deze zijn ingeroosterd op cruciale plekken, zoals bij het proefzwemmen, het bijscholen van andere vrijwilligers, extra aandacht geven aan de leerlingen die het nodig hebben. Ten tweede is onze ervaring dat de meeste leerlingen die elders een diploma hebben behaald niet klaar zijn voor hetzelfde Berlage-diploma. Gewoon omdat wij vaak meer onderdelen hebben in ons examen en de eisen vaak hoger liggen. Een paar extra lessen is dan geen overbodige luxe om klaar te stomen voor het B-diploma.

Q: Wat is het voordeel van in de A-baan zitten terwijl mijn kind al een A-diploma heeft?

Het mooie is dat de extra onderdelen die in ons A-diploma zitten worden geoefend. Daarmee wordt uw kind klaargestoomd voor de B-baan en zal dat niet té overweldigend voelen.

Maar laten we niet vergeten dat uw kind ook nog een keer kan afzwemmen! Dat betekent nóg een A-diploma, een mooie medaille én het cadeau dat we aan al onze gediplomeerden geven. Natuurlijk mogen ook alle fans komen kijken, wat soms nog moeilijk is bij afzwemmen dat vaak doordeweeks is gepland bij schoolzwemmen of een zwemkamp.

Q: Ik wil niet dat mijn kind nogmaals gaat afzwemmen, dat is te verwarrend voor hen. Hoe gaat dat?

A: Jammer, maar we snappen dat dat voor sommige kinderen verwarrend kan werken. Het is dan alsnog verplicht dat het proefzwemmen met goed gevolg wordt afgelegd. De week daaropvolgend kan uw kind direct doorstromen naar de volgende baan. Dat is dan de keer dat de anderen uit het groepje afzwemmen. Let wel, dit kan dan ook weer lastig zijn voor kinderen als ze zien dat anderen uit hun groepje wel een diploma, een medaille en een cadeau krijgen terwijl ze worden toegejuicht door hun fans. Het is uw keuze.

Q: Wat gebeurt er als mijn kind het proefzwemmen niet haalt, terwijl hij/zij wel een diploma heeft?

A: Veiligheid staat voorop. In het geval dat een leerling die een diploma heeft behaald op een andere zwemschool ons proefzwemmen niet haalt, is op dat moment wel duidelijk wát er nog exact geleerd moet worden om ons diploma wel te halen. Zodra dit onderdeel onder de knie is, zorgen wij dat een gediplomeerde zweminstructeur (alleen dit) onderdeel beoordeelt. Als het positief is, kan uw kind alsnog de volgende les doorstromen naar het volgende onderdeel. Uw kind mag dan alsnog meedoen met het afzwemmen in de eerstvolgende ronde die daarop volgt, maar dan staat de zwemopleiding niet stil!

Ook willen we aangeven dat we zien dat een leerling die langer in de A-baan heeft gezwommen, vervolgens ook relatief sneller diens B-diploma behaalt. Het is dus niet ‘voor niets zwemmen’. Zodra we merken dat een leerling niet meer wordt uitgedaagd, zoeken we altijd naar een oplossing.

Q: Mijn kind heeft een B-diploma behaald, wat geldt daarvoor?

A: Hetzelfde als wat hierboven staat voor wanneer er een A-diploma is behaald. Alleen leest u dan overal waar A staat B en waar B staat C.

Q: Mijn kind heeft geen diploma behaald, maar heeft wel heel veel bijgeleerd in een zwemkamp. Mag hij naar een ander badje?

A: Als u 2 dagen voor de start van eerstvolgende zwemles bij zwemvereniging Berlage dit mailt naar secretaris@zvberlage.nl, dan proberen wij te regelen dat deze eerste les een van onze examinatoren uw kind beoordeeld op diens zwemkunsten. Indien er geen examinator beschikbaar is, wordt dit een zwemzondag doorgeschoven. De examinator bepaalt het badje waarin uw kind terecht komt. We kiezen ervoor om behoudend te zijn in de overgang naar een nieuw badje. Dit heeft alles te maken met dat de eisen om naar een volgend badje te kunnen allemaal naar elkaar opbouwen. Eén onderdeel niet kunnen maakt dat de leerling niet verder kan.

Het komt ook wel eens voor dat een leerling geen badje vooruit gaat na het volgen van een zwemkamp. De reden hiervoor is dat niet aan alle uitstroomeisen wordt voldaan. De opbouw van de zwemles zou bij het overgaan naar een volgend badje verkeerd kunnen gaan. Wel zien we dat deze leerlingen vaak daarna sneller door de badjes gaan, omdat ze bepaalde zwemkunsten al wél kunnen.

Q: Wat is het verschil in zwemdiploma’s?

Bij Zwemvereniging Berlage hanteren wij de eisen van de Envoz ABC-zwemsurvival diplomalijn. Zoals de naam doet vermoeden, zitten hier meerdere survival-elementen in die voltooid moeten worden. Met een hurksprong of schedesprong te water kunnen bijvoorbeeld. Ook worden er oefeningen met een boot gedaan. Leerlingen moeten zowel een kopsprong als een startsprong kunnen laten zien.

Bij veel andere zwemscholen worden NRZ-diploma’s uitgereikt. Hier zijn de eisen iets lichter; er zijn minder onderdelen te halen. Bijvoorbeeld, bij het A-diploma is het hier niet verplicht om met een kopspong te water te gaan. En bij het B-diploma is de zij-ademhaling bij de borstcrawl niet verplicht. Dat is het wel bij ons B-diploma. Ook zien we vaak geen survival-onderdelen terugkomen in deze examens.

Q: Waarom zijn jullie bij Zwemvereniging Berlage strenger dan bij andere zwemscholen?

A: We hebben hier natuurlijk ook over nagedacht! Naast dat we de Envoz-diplomalijn volgen en niet die van de NRZ (de meeste andere zwemdiploma’s) hebben, komt het misschien omdat we allemaal vrijwilligers zijn én ouders zijn van kinderen die ook de zwemles volgen. We willen er zeker van zijn dat iedereen met een zwemdiploma veilig is in het water op het moment dat ze het zwemdiploma behalen. Veiligheid staat bij ons voorop! Het liefste willen we dat kinderen als ze in het water vallen automatisch met een goede schoolslag zich naar de kant bewegen. Waarom? Omdat dat de meest effectieve en efficiënte manier is om te zwemmen. Als een kind dan een keer buiten het zwembad in het water valt, is de kans op overleven bij het afleggen van grote afstanden het grootst.

‘Automatiseren’ is het aanleren van een zwemslag waardoor deze automatisch wordt voor de leerling. Hiervoor is veel herhaling nodig. Als een leerling in het water een vrije opdracht krijgt om naar de kant te komen, wordt vaak snel gezien of een slag geautomatiseerd is. De standaard ‘schoolslag’ is het meest efficiënt om met zicht te zwemmen. Als een kind toch kiest voor het nadoen van een hond in het water bijvoorbeeld, is het duidelijk dat de leerling de zwemslag nog niet heeft geautomatiseerd.

Het is goed om je te realiseren dat kinderen onder de 9 jaar het zwemmen ook weer kunnen afleren als ze niet blijven zwemmen in hun vrije tijd, nadat ze een diploma hebben behaald. De hersenen kunnen het pas echt onthouden vanaf 9 jaar oud!

Q: Ik heb toch nog een andere vraag, waar kan ik daarmee terecht?

A: Het beste kunt u een mail sturen naar secretaris@zvberlage.nl. Dan ontvangt u een reactie vanuit het bestuur.

Beleid Zwemkamp en behaalde diploma’s bij andere zwemscholen

Het meedoen met een zwemkamp leidt niet automatisch tot het overgaan van de leerling naar een volgende badje bij zwemvereniging Berlage. De opbouw van de zwemles verschilt per zwemschool. Bij zwemvereniging Berlage hanteren we ten alle tijde ons eigen zwemlesplan.

Indien ouder/verzorger minimaal 2 dagen voor de eerstvolgende zwemles per e-mail aangeeft bij secretaris@zvberlage.nl dat een zwemkamp is gevolgd, streeft zwemvereniging Berlage er naar om een van onze examinatoren de leerling te beoordelen. Indien er geen examinator beschikbaar is, wordt dit een zwemzondag doorgeschoven.

De uitkomst van de beoordeling bepaalt het badje waar de leerling zijn of haar lessen bij zv Berlage vervolgt.

Mocht er een diploma behaald zijn bij een andere zwemschool, dan zal er ook nog proefgezwommen moeten worden bij zv Berlage alvorens er een overgang naar een volgend badje plaatsvindt. Het proefzwemmen vindt plaats op de momenten zoals deze staan op de zwemkalender.

De achtergrond van deze keuze is dat we soms zien dat leerlingen die ergens anders een zwemdiploma hebben gehaald niet voldoen aan de Berlage standaard voor het diploma. Dit betekent dan dat we ze niet naar het volgende niveau kunnen zetten, omdat daar de uitdagingen een stuk groter zijn. Aan het eind van een intense zwemweek vaardigheden laten zien betekent niet dat de zwemslagen geautomatiseerd zijn.